Congobenefiet

Congobenefiet is een project van 5 vrienden

  • met een gezamenlijk verleden in het jeugdwerk,
  • met oerdegelijke Kempense roots,
  • met het hart op de juiste plaats
  • en een uitgesproken goesting om iets te betekenen voor een ander.

 

Na een ingrijpende inleefreis in het najaar van 2007 naar Kindu in de provincie Maniema van de Democratische Republiek Congo werd besloten om de handen in elkaar te slaan.

Congobenefiet was geboren en wil sindsdien duurzame ontwikkeling ondersteunen die via lokale projecten de plaatselijke bevolking ten goede komt.

Memisa

Memisa is onze voorkeurspartner waarmee we projecten willen blijven realiseren in Kindu.

Memisa (www.memisa.be) wil sinds haar oprichting in 1988 KWALITATIEVE BASISGEZONDHEIDSZORG verzekeren, zonder onderscheid van ras, geslacht, religie of politieke overtuiging.

Basisgezondheidszorg is gericht op het algemeen welzijn van de mens in zijn omgeving. Gezondheid betekent immers meer dan afwezigheid van ziekte of invaliditeit. In essentie wil Memisa kwalitatieve gezondheidszorg bieden, zonder onderscheid van ras, geslacht, religie of politieke overtuiging. Zo dicht mogelijk bij de leefgemeenschap van de mensen, voor een redelijke prijs én met hun actieve medewerking.